Její původně zveřejněný scénář nedozná zásadní proměny. Z plochy zmizí místa pro autobusy a také odvodňovací žlábky, které parkovací kapacitu rovněž limitují. Nový plán hovoří o nárůstu stání pro osobní automobily ze současných 120 až na 192 míst.

Kam ale s autobusy, které mnohdy přivážejí sportovce nejen do bazénu, ale také na novotou zářící fotbalové hřiště, atletický stadion Míru či do nedalekých sportovních hal? Podle plánu se počítá se dvěma podélnými místy přímo v Kvapilově ulici na úrovni ulice Čečkova.

Další čtyři stání mají vzniknout v těsném sousedství sportovní haly v Kvapilově ulici.

Právě tento prostor nyní projektanty nejvíce zaměstnává, což potvrzuje vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Městského úřadu v Táboře Karel Hotový. „Parkování musí být vyřešené tak, aby měli řidiči autobusů při parkování potřebný prostor a pohodlí,“ podotkl. Rozpočet pro parkovací plochu pro autobusy u sportovní haly bude stanoven až na úrovni prováděcí dokumentace.

Realizace projektu primárně vyřeší nová stání pro autobusy, a vlastní úprava velké parkovací plochy před bazénem přijde na řadu až po jejich „vyhoštění“. Ruku v ruce s novým uspořádáním aktuálně bezplatného parkoviště půjde v příštím roce pochopitelně i jeho potřebná oprava.

Navýšení kapacity parkovacích míst ve zmiňované oblasti je pro blízkou budoucnost takřka nutností. Tato destinace se po výstavbě hlavního fotbalového stadionu, při probíhajícím rozkvětu plaveckého stadionu a plánovaném vybudování moderní sportovní haly u stadionu Míru stává výrazným sportovním centrem. Brzkou úpravu parkoviště vítá například Martin Chlumecký ze Sezimova Ústí, který si zvykl několikrát v týdnu navštěvovat táborský bazén. „V pracovních dnech ještě nějaké to místo na parkovišti najdu, ale když byly závody nebo fotbal, neměl jsem šanci. Několikrát jsem s autem dokonce skončil až na Náchodském Sídlišti,“ popsal dosavadní strasti s umístěním svého vozu v blízkosti bazénu.

Jak už dříve prohlásila místostarostka Tábora Michaela Petrová, drobné výhrady mohou mít k plánovanému uspořádání obyvatelé domů v Kvapilově ulici. Někteří z nich totiž s tolerancí města využívají pro parkování prostor, který bude nově využitý pro stání autobusů.

„Svá místa ale najdou právě na novém parkovišti, kam se s návštěvníky sportovišť jistě vejdou,“ poznamenala Michaela Petrová.