Velitel Vojenské policiev Táboře Jiří Neubauer představilprostory zmodernizované vojenské ubytovny na Pražském sídlišti. Podívat se na ni přijeli poslanec František Dědič (ODS) avelitelé útvarů a zařízení z posádky Tábor.
Velitel Neubauer jim budovu podrobně představil. „Ubytovna číslo dvě má kapacitu sto padesát sedm osob, v Táboře je celková kapacita dvě stě třicet míst. Rekonstrukcebudovy přinesla nové sociální zařízení, kuchyňku, nový nábytek, vybavení a koberce. Kdo tady bydlel někdy dříve, dokáže posouditrozdíl.
Rekonstrukce ubytovny zahrnovala dvě fáze. V ubytovně je ubytována jedna pětina vojáků zaměstnaných v Táboře a naším cílem je připravit jim kvalitní sociální zázemí,“ shrnul Neubauer a Dědič slovně povznesl kulturní, společenské a historickézázemí města.
V kuloárech se neofeciálně hovořilo i o působení armády v Táboře. Vojáci i politicipak probíraliklady a zápory působení armád v různých městech České republiky.
Po ukázce nových ubytovacích prostor došlo v síni slávy k povýšení rodáka z Kroměříže, Miroslava Balogha, do hodnosti nadporučíka.
 
  • Čtenáři, napište nám, zda jste pro návrat armády do Tábora. Nejlepší příspěvky oceníme.
    reporter.taborsky@denik.cz