V zapadlé uličce nedaleko Husova náměstí se má čile k dílu tým pracovníků Husitského muzea v Táboře, František Janda a Jiří Bumerl. Pomáhá jim i archeotechnik Petr Pinc.

„O existenci bývalého kláštera jsme věděli. Vzhledem k množství sítí jsme ale předpokládali, že většina pozůstatků už byla dávno zničena,“ objasnil Jiří Bumerl.

Oproti původním očekáváním odhalily útroby úzké ulice zachovalé pozůstatky zdiva. „Je to opravdu slušný nález. Jedná se patrně o jižní zeď presbytáře kostela svatého Dominika,“ popsal zásadní objev František Janda.

„Klášter pak pokračuje pod všemi stávajícími budovami, které zde dnes stojí,“ přidal Petr Pinc.

DOPLNÍ POZNATKY

Dokumentace reliktů pochází až z přelomu 19. a 20. století. „Navíc je značně nepřesná. Nález tak podstatnou měrou doplní poznatky o ústeckém klášteře,“ upřesnil Jiří Bumerl.

Původní hřbitov jim vydal už víc jak dvě desítky kosterních ostatků. „Jednalo se o prestižnější pohřebiště, druhé bylo u farního kostela. Zachytili jsme pohřby dospělých i dětí. V jednom případě jsme našli větší množství hrobů na sobě respektující prostor uložení. Můžeme tak uvažovat o rodinném místě k pohřbívání,“ dodal.

O vykopávkách se hojně diskutuje i mezi místními. „Z objevu máme obrovskou radost, všechny nás to překvapilo. Aspoň se dozvíme něco o dřívějších obyvatelích města,“ neskrývá nadšení Mária Berešíková.

Podle starosty Martina Doležela teď radnice zvažuje změnu projektu a zachování historického rázu. „Uvažujeme o návratu ke klasickým kostkám. Zbudovat odkaz včetně vyznačení kláštera tak, aby si každý uvědomil, že kráčí srdcem středověkého města,“ upřesnil starosta.