Krásný interiér klokotského kostela byl vánočně vyzdobený a beznadějně zaplněný lidmi, kteří si chtěli užít předvánoční atmosféru v koncertním balení. Svěřenkyně Heleny Boučkové jim v tomto směru připravily opravdu působivý zážitek. Zpěv,l ale také varhanní píšťaly zazněly také z kúru.

Příjemná část odpoledne v Klokotech přispěla na dobrou věc. Lidé mohli prostřednictvím své návštěvy koncertu podpořit týdenní a denní stacionář Klíček Záluží poskytující sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením. Právě jeho ředitel Petr Brázda měl pro všechny slova díků.

"Jsme moc rádi za tak hojnou účast. Děkujeme římsko-katolické farnosti Tábor-Klokoty, všem účinkujícím a i návštěvníkům. Za Klíček jim samozřejmě přejeme klidné a příjemné vánoční svátky," poznamenal po skončení koncertu.