Spolu s táborskou uměleckou školou, římskokatolickou farností a odborem kultury ho pořádala Farní charita Tábor. Farní charita také využije výtěžek koncertu, který je přesně 11 599 korun.

„Použit bude činnost Farní charity Tábor, konkrétně na její projekt Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou," upřesnila ředitelka zařízení Ivana Hašplová s tím, že centrum Auritus poskytuje odborné služby v oblasti drogové problematiky a realizuje celkem šest odborných programů.


Benefiční adventní koncert se konal již podvanácté a za tu dobu se v Táboře stal již tradičním startem do škály vánočních programů. „Koncert navštívili rodiče a příbuzní mladých hudebníků, dále pak představitelé města, spolupracovníci a přátelé Farní charity Tábor.

Návštěvníci ho podpořili zakoupením vstupenky, výrobků z našich pracovních dílen nebo dalším finančním příspěvkem, za což bychom všem chtěli vyjádřit velké poděkování," vzkazuje ředitelka.

Autor: Alena Šatrová