Lidí přišlo zhruba tolik, kolik hořelo svíček u kašny na Žižkově náměstí, které v týdnu neustále přibývaly. Po úvodním slovu kněze promluvil k zúčastněným starosta Tábora Jiří Fišer. Poděkoval farnosti za vkusný azyl a význam osobnosti Václava Havla vyzdvihl mimo jiné slovy, že od roku 1989 se nenašel člověk, který by dokázal zaplnit náměstí, aniž by byl hokejistou. Ten den byl také osobně na pohřbu exprezidenta. Odvezl si odtud zásadní pocit. „Silně jsem vnímal sounáležitost všech, kteří přišli na Hradčanské náměstí,“ svěřil se Fišer. Stejný pocit sounáležitostisbližoval ipřítomné v kostele.

Nastarostu navázal kněz Petr Plášil. „Jsme tadyrůzného vzdělání, povolání, věku a dost možná i víry, ale jedno máme v tuto chvíli společné. Je to obdiv a úcta k zemřelému Václavu Havlovi,“uvedl táborský duchovní.

Podle politologů byl Václav Havel vizionářem, který viděl za roh. Tedy jednoduše řečeno. Dokázal odhadnout, jak se bude vyvíjet stav ve společnosti a na politické scéně. A to domácí i zahraniční. Podle kněze Havel hleděl v posledních letech nejen do světské budoucnosti, ale jeho pohled měl přesah také do věčnosti.