KOVS je podle tiskové mluvčí 15. ženijního pluku v Bechyni Zuzany Králové součástí systému velení a řízení. „Nejen našemu pluku umožní moderní technologickou komunikaci mezi nadřízenou a podřízenou jednotkou. Celé vozidlo je postaveno na technologii L3Harris a osádku tvoří čtyři vojáci,“ popisuje.

Rychlejší přenos dat

Od starších typů spojovacích vozidel se liší především v tom, že vše je plně digitalizované s možností šifrování. „Ženijní pluk disponuje staršími radiovými provozovnami R6p na podvozku PV3S vybavenou technologiemi Dicom a Rohde-Schwarz. Na stejných technologiích fungují i provozovny R7M1p, které jsou na podvozku Land Rover LRD-110,“ upřesňuje náčelník oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS) 15. ženijního pluku major Jiří Mráz.

Zdeňka Wasserbauerová s dárcem kostní dřeně Pavlem Mráčkem u 153. ženijního praporu.
Šance pro nemocné. Vojáci z Bechyně i místní obyvatelé darují kostní dřeň

Jak sám ale dodává, stávající vybavení, konkrétně zmíněná rádia neumožňují kvalitní datové přenosy, šifrovaný přenos dat a hlasu, v podstatě se mohou zasílat pouze krátké textové zprávy. „Provozovny R7 jsou schopny posílat informace, ale chybí správná kompatibilita s modernějšími typy provozoven postavených na technologii Harris. Tyto technologie jsou v dnešní době zásadní pro rychlý přenos dat. Staré provozovny umožňují především nešifrovaný provoz hlasem,“ dodává na vysvětlené major Mráz.

Zprávy nepřítel po zachycení nerozluští

KOVS mimo jiné zvyšuje schopnosti spojení šifrováním datového a hlasovém provozu, což je v dnešní době jedno z nejbezpečnějších spojení, dle standartu NATO. Ve starších provozovnách byl operátor podle velitele spojovací čety 151. velitelského praporu poručíka Petra Procházky odkázán na hlasovou komunikaci. „Ta vyžadovala dlouhé časové úseky, ve kterých operátor vysílal do elektromagnetického spektra a tím napomáhal k odhalením nepřátelským radioelektronickým bojem. Nepřítel tak mohl vysílání lehce zaměřit, zjistit naší pozici a mohl nás rušit a odposlouchávat. Nasazením provozovny KOVS budou informační toky převážně šifrované. Při zachycení informace nepřítelem, nebude možné ji rozklíčit,“ vysvětluje hlavní výhody digitalizace.

Děti zaujal jak pyrotechnický robot, tak i Pandur.
Děti zaujal jak pyrotechnický robot, tak i Pandury

Důležitou roli ve využití KOVS hraje i možnost komunikace v mezinárodním prostředí spojeneckých jednotek. „Na základě konceptu Federated Mission Networking, který řeší kompatibilitu systému velení a řízení jednotek NATO, je možné KOVS plně využít a nasadit s koaličními jednotkami,“ doplňuje major Jiří Mráz.

V rámci 15. ženijního pluku tuto techniku získali vojáci v 151. a 153. ženijním praporu, a díky tomu se tak zvýšila schopnost systému velení a řízení v rámci podpory brigádních úkolových uskupení.