Jihočeši vyšlou do národního kola projektu Enersol osm soutěžících. Mezi prvními třemi vítěznými projekty jsou práce studentů ze dvou táborských středních škol.

„Ze sedmatřiceti studentských prací zaslaných do krajské přehlídky jich postoupilo patnáct do finále v Táboře. Osm nejlepších finalistů se zúčastní národního kola v Otrokovicích 25. a 26. března,“ řekl Deníku Marcel Gause, ředitel táborské průmyslovky, která je pořadatelem krajského kola.

Studenti, kteří se umístili na prvních dvou místech budou v Otrokovicích prezentovat své práce. Celé družstvo se pak zúčastní odborného testu zaměřeného na úspory energií a alternativní zdroje energie. Za obě části získá družstvo body, které určí jeho celkové pořadí v národním kole soutěže.


Zatímco na prvním místě se umístil student z Písku, druhou příčku obsadil student třetího ročníku táborské průmyslovky Marek Palán s prací Bioplynová stanice Nedvědice. Ve své práci popisuje neefektivnost jejího provozu.

Pro téma jsem se rozhodl i proto, že se dotýká myslivosti, o kterou se zajímám,“ vysvětlil student.

Z patnácti projektů, které byly na krajském kole v Táboře prezentovány, ho zaujalo téma vodních elektráren a jejich provozu. „Právě ty bych viděl jako nástupce neefektivních bioplynových stanic,“ rozvíjí myšlenku Marek Palán.

Než předstoupí se svou prací před hodnotitele v národním kole soutěže, rád by ji ještě trochu vylepšil.

Dívky zabodovaly

Mezi patnáct soutěžících, kteří postoupili do táborského finále, patří i jediné dívčí duo z táborské VOŠ A SŠ zemědělské Aneta Dušková a Zuzana Hořejší. Dívky skončily na krásném třetím místě a patří díky tomu mezi osm žáků šesti jihočeských středních škol, kteří budou reprezentovat kraj v Otrokovicích.
„Naše práce se týkala využití pelet jako topení pro lokální topeniště. Kromě toho, že je tento zdroj energie, který se vyrábí ze slámy, velmi šetrný k životnímu prostředí, mohou na tom získat i zemědělci, kteří si tak zajistí odbyt pro svůj vedlejší produkt,“ představila ve zkratce svůj projekt Aneta Dušková.

Studentky se ve své práci zaměřily i na propagaci tohoto způsobu vytápění a snažily se jej představit široké veřejnosti. Jeho výhodu vidí nakonec i v tom, že na rozdíl o od jiných alternativních zdrojů, jako jsou větrné či fotovoltaické elektrárny, nenarušují ráz krajiny.

V soutěži se hodnotí jednak kvalita zpracování tématu, ale také jeho prezentace před komisí. Téma musí odrážet skutečný realizovaný projekt. „Nechceme, aby studenti popisovali věci obecně, ale aby při jejich tvorbě komunikovali i s lidmi z praxe,“ vysvětlil Gause.


Kateřina Nimrichtrová, Petra Šitnerová