Podle údajů analýzy ministerstva školství podalo letos téměř 158 tisíc uchazečů 420 tisíc přihlášek. Papírově je všechno v pořádku, navzdory stále silným ročníkům je míst na středních škol dostatek. „Celková kapacita středních škol pro následující školní rok je v souhrnu o 5 397 míst vyšší,“ potvrdila analýza. Problém je ale v tom, na jaké školy se uchazeči hlásili.

Mezi kapacitou škol a zájmem uchazečů je podle ministerstva velký nesoulad. „Největší nesoulad mezi kapacitou škol a požadavky uchazečů je v případě gymnázií, a to zejména víceletých. Na osmiletá gymnázia podal přihlášku více než dvojnásobek uchazečů, než je jejich předpokládaná kapacita pro školní rok 2024/25, a na šestiletá gymnázia podal přihlášku dokonce trojnásobek uchazečů, než je jejich předpokládaná kapacita,“ připustil resort.

Jaké byly letošní přijímačky na střední školy a jak je ovlivnilo víkendové volno:

Situace je trochu lepší u maturitních oborů, přesto jsou některé, na něž je převis obrovský. Například rozdíl mezi kapacitou a počtem přihlášek v 1. prioritě u oboru Asistent zubního technika je 291 procent. U veterinářství je to 188 procent a nad 180 procent se dostal i převis u oboru Bezpečnostně právní činnost. Více než jeden a půlkrát víc uchazečů, než je možné přijmout, hlásí i obory zaměřené na informační technologie či předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Jasno bude v půlce května

CERMAT nyní vyhodnocuje řešení testů. Po vyhodnocení se výsledky promítnou do informačního systém DiPSy, ve kterém žáci podávali přihlášky. Stane se to 15. května. Systém taky automaticky přiřadí žáky do škol, které uvedli podle priority v pořadí.

„V prvním kroku vyhodnocování každá škola vybírá z uchazečů, kteří ji uvedli na prvním místě, a podmíněně je přijímá dle svých priorit až do naplnění kapacity. Při překročení kapacity uchazeče s nižší prioritou v tomto kroku škola odmítá,“ vysvětlil výzkumník think-tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Tomáš Protivínský ve studii nazvané Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?.

Jak loni dopadly přijímačky a na které školy se hlásili nejnadanější žáci:

U odmítnutých uchazečů se zohlední jejich další volba. „Na poptávaných školách se tito uchazeči posoudí společně se všemi dosud podmíněně přijatými uchazeči a z nich školy opět přijmou ty s nejvyšší prioritou, ostatní jsou odmítnuti - mohou mezi nimi být i někteří z dříve podmíněně přijatých,“ doplnil Protivínský.

Stejným způsobem probíhají i všechny další kroky vyhodnocování, dokud nejsou přiřazeni všichni žáci nebo dokud není u nepřijatých žáků posouzen celý seznam škol z jejich přihlášek.

Jaké šance má dítě u přijímaček? Toto jsou nejúspěšnější školy:

Na přiřazenou školu uchazeči nakonec nastoupit nemusí. „V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na školu, na kterou byl přijat na základě výsledků a své priority v přihlášce, bude se muset vzdát na dané škole svého místa,“ informovala vedoucí oddělení vztahů s veřejností ministerstva školství Adéla Řezaninová.

Společně s uveřejněním výsledků se rozběhne možnost přihlásit se do druhého kola přijímacích zkoušek, čas na to mají děti do 24. května.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

info Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.