Z dat sesbíraných v posledních pěti letech vyplývá, že největší problémy v češtině žákům dělaly úlohy zaměřené na tvarosloví. Průměrná úspěšnost byla 39 procent. Druhou částí s nejméně vydařenými výsledky je literatura s průměrnou úspěšností 45 procent.

Podle češtinářky a autorky projektu Čeština pro všechny Eriky Hanáčkové se v současné době objevuje navíc problém zejména s porozuměním textu. „Je to dáno tím, že žáci málo čtou dlouhé texty, neumí s nimi pracovat rychle a dělá jim problémy z nich vyvozovat závěry,“ shrnula.

Jak se připravit na přijímací zkoušky? Deník radí v přehledu nejdůležitějších otázek týkajících se tématu:

Nižší úspěšnost u tvarosloví odhaduje u dětí, které mají vlažný vztah k učení. „Ne vždycky se žáci chtějí učit mluvnické poučky. A pokud nemají pro jazyk přirozený cit, může jim dělat potíže správné skloňování, časování a také nepopulární určování mluvnických kategorií,“ vysvětlila.

Mezi méně úspěšné češtinářské úlohy patří i ty zaměřené na literaturu. Podle Hanáčkové se čtenářský zápal dnešní generace deváťáků od těch dřívějších liší. „Dnes už žáci tolik nečtou jako dřív, navíc se neklade takový důraz na život autorů a jejich díla. Míra znalostí je jiná,“ shrnula.

Naopak největší úspěšnost mají žáci ve větné skladbě, atakuje 67 procent. Dobré výsledky měli i z komunikace a slohu, správně úlohy vyplnilo přes 58 procent žáků. Špatně si nevedli ani při tvorbě slov a prokázání znalostí ze slovní zásoby. Body si připsalo 54 procent žáků.

Výsledek u přijímacích zkoušek může ovlivnit i základní škola, kterou dítě navštěvovalo. Jaké jsou ty nejúspěšnější:

Znalosti z češtiny v posledních letech prokazují sestupný trend.

„Z testování dvaadvaceti tisíc deváťáků v tomto školním roce vyplynulo, že v případě matematiky došlo k mírnému snížení znalostí, ale k výraznějšímu zhoršení u českého jazyka. Projevuje se, že děti nemají problém se naučit něco zpaměti, jak se říká. Biflování problém není. Proto dobře ovládají gramatiku, mají znalost mluvnických jevů, ale projevuje se neschopnost porozumět psanému textu,“ shrnul pro Deník před časem vedoucí komunikace společnosti Scio Bohuslav Bohuněk.

Měřítko na mapě? Úloha z muzea

Obecně menší míru úspěšnosti v testech přijímacích zkoušek mají při srovnání deváťáci stále v matematice.

Podle dat společnosti prijimacky.ai v posledních pěti letech dopadly až komicky špatně úlohy zaměřené na výpočet měřítka mapy. Poradilo si s nimi jen pět procent studentů. Pro učitele matematiky a jejího popularizátora Marka Valáška je takový výsledek naprostým překvapením. „To je totiž úloha, kterou žáky, když se na přijímačky připravují, obvykle naučím do patnácti minut, je jednoduchá. Důvodem toho neúspěchu může být to, že je to v dnešní době v podstatě archaismus,“ zmínil.

Kontakt dětí s mapou v době, kdy už se nepořádají orientační běhy ani nevedou hodiny branné výchovy, je minimální. „Umím si představit, že jejich názor je, že není důvod se s tím měli počítat, když mají Google,“ řekl Valášek.

Díky Deníku si můžete vyzkoušet konkrétní otázky z matematiky a českého jazyka:

Mezi méně úspěšné úlohy patří prověrky znalostí ze soustavy rovnic (úspěšnost 14 procent), výrazů s proměnnou (23 procent) a slovní úlohy (33 procent). Naopak jsou deváťáci úspěšní řešitelé úloh zaměřených na číslo a početní operace a také dělitelnost přirozených čísel. Ty zvládlo 66 procent dětí. Vysokou úspěšnost mají žáci i při převodech jednotek. „Připsal bych to i tomu, že s těmito úlohami přicházejí neustále do styku v každodenním životě,“ poznamenal Valášek.

Podle učitelů se v posledních letech, zejména kvůli covidové výuce, zhoršily znalosti dětí z geometrie a promlouvá to i do přijímacích zkoušek.

Spolumajitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald také upozorňuje, že se ve výsledcích mohou odrážet nejen znalosti, ale i taktika. „Úlohy jsou různě bodované. Žáci některé úlohy, a patří sem třeba i ta geometrie, vynechávají nebo si je nechávají naposled, protože body za ně jsou stejné, jako za méně časově náročné úlohy,“ vysvětlil.

S tím, že žáci taktizují, souhlasí i češtinářka Hanáčková. „Přijímací zkoušky jsou velká psychologie,“ doplnila.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

close info Zdroj: Deník zoom_in Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.