Mladík z Tábora uvízl v síti policistů, kteří u něj zajistili několik sáčků s marihuanou. Množství odpovídalo překročení povolené hranice.

Policisté ho podezírají z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky, kterou měl u sebe pro vlastní potřebu.

„Naplnil skutkovou podstatu nově definovaného trestného činu, respektive přečinu, podle paragrafu 284 trestního zákoníku, který vstoupil v platnost prvního ledna,“ potvrdil mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek. Policisté se opírají o první odstavec paragrafu, v němž je stanoveno, že ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

„Neoprávněné přechovávání omamné psychotropní látky pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V množství větším než malém podle uvedeného paragrafu, v malém množství pak podle ustanovení paragrafu 30, odstavec 1, písmeno J zákona o přestupcích. Zde pachateli hrozí pokuta až do výše patnáct tisíc korun,“ dodal Doubek. Bližší informace k dopadení mladíka odmítl sdělit.

V případě prokázání viny bude o potrestání mladého muže rozhodovat soud.