Po násilném vstupu zde odcizil motorovou pilu, svářečku včetně svářecí kukly, sadu gola klíčů, tašku s rybářskými potřebami a přibral i dvě nové sady polštářů s přikrývkami. Krádeží a poškozením chaty způsobil škodu ve výši zhruba 13 tisíc korun.