Závadu, kvůli které trpí senioři v domě s pečovatelskou službou, reklamovala mladovožická radnice u dodavatele už dvakrát. Kauza nakonec skončila před soudem.


Už během první zimy se v jednotlivých bytech začala kondenzovat voda. Na stěnách se tvořily plísně, rezivěla futra a zkroucené vstupní dveře často nešly ani zavřít.


„S právníkem firmy Hora jsem se sešel kvůli projednávání mimosoudního vyrovnání. S jejich návrhem, aby město na odstranění závad participovalo čtyřiceti procenty, však nemůžeme souhlasit,“ řekl starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.
Podle něj si město objednalo a zaplatilo dílo bez nedodělků a vad a nevidí důvod, proč by se na jejich odstranění mělo podílet.
Strany si nechaly zhotovit nezávislé znalecké posudky. „Oba se v podstatě shodují, že na vině je špatný projekt,“ tvrdí právní zástupce dodavatelské firmy Pavel Šedivý.


Doplnil, že prováděcí projekt zadávala sama firma, a tak je radnice toho názoru, že je z obliga. Jemu však předcházel projekt pro stavební povolení, který si zadávalo samo město a prováděcí projekt z něj vycházel.
„Otázka odpovědnosti není zcela jednoznačná. Ale vzhledem k tomu, že k mimosoudnímu vyrovnání s městem nedošlo, rozhodla se firma, že odstranění závad na domě s pečovatelskou službou začne řešit,“ naznačil Šedivý.
Náklady chce firma požadovat na zhotoviteli projektu. „Vina dodavatele či města je věcí právního posouzení. My ji však v prvé řadě řešíme s projektantem.“

Firma Hora vyzvala Pavla Kumštu, aby přijal svůj díl zodpovědnosti a své pochybení do tří týdnů napravil.
„Musíme se ale připravit, že nebude reagovat. V tom případě začne firma Hora s opravou patrně sama a souběžně povede právní kroky směrem k projektantovi,“ konstatoval Šedivý.
Dodal, že klient o spory s Mladou Vožicí nestojí, a proto hodlá vady odstranit. Tímto postupem si však neuzavírá cestu k vymáhání náhrady škody vůči svým obchodním partnerům.


Kdo je vinen?


„Pokud firma, u které jsme si dílo objednali, závady odstraní, stahneme samozřejmě žalobu, neboť k ní už nebude důvod,“ přislíbil starosta Jaroslav Větrovský. Po dobu prací by se mohlo řízení přerušit.
I pro město je tato cesta daleko přijatelnější. Soudní tahanice by mohly totiž celou záležitost protahnout a senioři by si tak museli protrpět další zimu.
Jeden spor má tedy šanci na úspěch, ale k dalšímu se zřejmě schyluje. Pavel Kumšta trvá na tom, že jeho projekt kondenzaci vody v budově nezpůsobil.
„Problém spočívá v tom, že technické řešení bylo bez mého vědomí pozměněno,“ argumentuje projektant.
Podle něj nebyl ani akceptován jeho návrh na výkon autorského dozoru a tudíž nemůže být zodpovědný za změny v projektu, o kterých jak říká nebyl informován.