Hlídka na místě určení dle slov tiskového mluvčího strážníků Pavla Šimka zahlédla dva mladíky. "Ti ihned po jejím spatření počali z místa utíkat. Jednoho z nich se podařilo zadržet. Důvod jeho útěku byl strážníkům zřejmý ihned po přečtení data narození v jeho občanském průkazu. Šestnáctiletý hoch se podrobil dechové zkoušce, která odhalila přítomnost alkoholu v jeho dechu," informoval.

K výsledku dosahujícímu hodnoty 1,8 promile se navíc mladík nebyl schopen vyjádřit. "Odmítal sdělit druh i množství požitého alkoholu, kdo mu jej poskytl a nevyjádřil se ani k dotazu, zda užil i jinou návykovou látku. Během řešení se stav mladistvého zhoršil, počal zvracet a nebyl schopen se udržet na nohou," dodal další fakta.

Nakonec si ho převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba a odvezla ho k vyšetření do nemocnice.