Tato akce byla zaměřená na požívání alkoholu mladistvými osobami a dodržování veřejného pořádku.

Strážníci v části nábřeží pod sladovnou na několika místech zkontrolovali celkem 40 osob, z nichž 25 jich bylo mladších 18 let.

Provedli u nich testy na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, výsledky byly pozitivní ve čtyřech případech. Mladiství nadýchali mezi půl až jedním promile.

Strážníci zjistili, že alkohol jim podal na místě přítomný čtyřiadvacetiletý mladík. Přiznal, že piva, která všichni společně konzumovali, patřila jemu. Za přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi mu byla uložena bloková pokuta.