"Partneři, oba ve věku 34 let, si v Táboře a na Litoměřicku, řádně dlouhodobě neplnili svou rodičovskou povinnost vůči svým dcerám, tím že nezajistili řádně jejich povinnou školní docházku od druhé poloviny září roku 2020 do poloviny ledna 2021. Vzniklé absence při výuce, jak prezenční, tak i online, neomlouvali a to ani skrze individuální spolupráci se školami, kam prve děti docházely a tím jim umožnili vést zahálčivý život. Při součtu kriminalisté zjistili více jak 490 hodin, kdy podezřelí nespolupracovali se školami a sociálním odborem," informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.

Před pár dny si jak muž, tak i jeho žena převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu Ohrožení výchovy dítěte, kdy jim dle trestního zákoníku, v případě prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody do šesti měsíců až do pěti let.

Policisté v Jihočeském kraji v obdobných případech úzce spolupracují se školami, odbory sociálně právní ochrany dětí a dalšími příslušnými subjekty.