Podnikatel zkrátil svou daňovou povinnost o více jak tři a půl milionu korun. Výdaje dokládal fingovanými fakturami.

„Komisař Oddělení hospodářské kriminality ÚO PČR Tábor zahájil počátkem tohoto měsíce trestní stíhání podnikatele z Táborska. Obvinil jej ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ informoval mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek.

Na základě oznámení finančního úřadu kriminalista zjistil, že podnikatel za rok 2007 uvedl v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty a v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob nepravdivé údaje. Do odpočtu DPH a daňového základu k dani z příjmu zahrnoval fiktivní výdaje za neprovedené služby a rovněž fiktivní výdaje za nákup neexistujícího materiálu. Ty pak dokládal fiktivně vystavenými fakturami na subjekty, které je však nikdy nevystavily.

Na základě nadměrných odpočtů DPH tak čerpal ze státního rozpočtu vysoké finanční částky. Tímto jednáním zkrátil svou daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty o částku téměř 3,46 milionu korun, na dani z příjmu fyzických osob pak o částku přesahující 76 tisíc korun.

„V případě prokázání viny mu za tento trestný čin hrozí u soudu až trest odnětí svobody na dobu dvou až osmi let,“ shrnul mluvčí.