Vozy brali většinou v jižních Čechách. Převáželi je do bydliště Jaroslava š., kde je rozebírali. Nepoužité zbytky odvážel výkupčí šrotu. Napáchali tak škodu za téměř čtyři miliony.


I loupeže
Sáhli přitom i k násilí proti lidem.
Tak 12. ledna 2003 Š. donutil řidiče mercedesu na parkovišti v ulici E. Destinnové vydat mu klíčky od vozidla. V jiném případě jeden z nich vnikl na zadní sedadlo mercedesu na parkovišti v Česticích a když majitel usedl za volant, přinutil ho namířenou pistolí vystoupit a s autem za 1,2 milionu odjeli. Posléze ve stejném měsíci přinutil na dálničním parkovišti jeden z nich namířenou pistolí řidiče VW Passat vystoupit a opět odjeli. Při tom došlo k oné havárii, po níž zbývající dva uprchli, aniž zraněnému kolegovi poskytli pomoc.


Neznali prý původ
Jaroslav Š. tvrdil, že auta jen odvážel a rozebíral, ale nevěděl, že jsou kradená. Marek S. prý o původu aut taky nevěděl. Kamarádovi Š. sice vyrobil rozlamovač zámků, ale na co měl být, to nevěděl. (Podrobnosti Deník 3. března 2006.)
Krajský soud uložil každému z obžalovaných trest osm let odnětí svobody a zákaz řízení na sedm let. Vrchní soud loni v dubnu odvolání obviněných zamítl a Jaroslav Š. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Namítl, že to nebyl on, kdo vůči třem poškozeným užil pohrůžky násilí.


Dovolání odmítnuto
NS konstatoval, že smyslem dovolání Š. je znevěrohodnit způsob hodnocení důkazů soudy, případně poukázat na důkazy neprovedené.
Takové námitky však nejsou způsobilé uvedený dovolací důvod naplnit. Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán.
Pro uplatnění námitek měl obviněný v rámci dokazování dostatečný prostor. Jak uzavřel krajský soud, některé okolnosti se Š. snažil ve své obhajobě zkreslovat, případně zamlčovat. Za tohoto stavu tedy soud prvního soud vycházel z výpovědi obviněného pouze tehdy, byla-li podporována jinými provedenými důkazy. Tomuto postupu nelze ničeho vytknout, řekl NS.
Co se týče násilí, soud prvního stupně uzavřel, že ve všech těchto případech obvinění postupovali ve vzájemné součinnosti, ve spolupachatelství, když pohrůžku bezprostředního násilí zdůrazňovali pomocí plynové pistole.
Pokud pak Jaroslav Š. namítá nepřiměřenost trestu ve vztahu k uloženému zákazu činnosti, NS dodal, že v daném případě nenastala situace, že by obviněnému byl uložen trest, který zákon nepřipouští, nebo že by mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Dovolání Jaroslava Š. proto NS odmítl.

(ns)