Rozsudek nad vedoucími prodejny Julius Meinl v Českých Budějovicích, kde prodávali závadné potraviny, padne příští úterý.
Vedoucí pracovníci bývalé prodejny Meinlu na Lannově třídě v krajském městě Tereza U., Radek R. a Iva L. by měli být zproštěni obžaloby z trestného činu ohrožování zdravotně závadnými potravinami.
Tereza U. je u Okresního soudu v Č. Budějovicích viněna, že v roce 2005 nařizovala prodavačkám ošetřovat oslizlé a zapáchající potraviny omytím v octové vodě či okrájením a vracet je do prodeje, a že tak činila i sama. Druzí dva manažeři dle obžaloby neplnili řádně povinnosti, když praktiky připustili.


Vina prokázána?
Po obsáhlém dokazování včera v závěrečné řeči státní zástupkyně měla vinu stíhaných za prokázanou.
Přes „selhání“ státní potravinářské inspekce, prodlení při prověřování informace z prodejny a nepodání včasného oznámení orgánům činným v trestním řízení, které by mohlo vést k obstarání možných přímých důkazů o tom, zda bylo v lahůdkách prodejny občanům nabízeno zdravotně závadné zboží či nikoliv, se podle žalobkyně podařilo obvinění prokázat. Zdravotní závadnost svědky popisovaných potravin potvrdili odborníci. Motivací managementu k těmto postupům byl 〜zřejmě tlak na stlačení nákladů v konkurenci obchodních řetězců.
Obžaloba navrhla obviněným podmíněné tresty a zákaz výkonu vedoucích funkcí na úseku výroby a distribuce potravinářského zboží.
Obhajoba naopak kritizovala malou konkrétnost obžaloby, což prý ztížilo obhajobu a porušilo právo obviněných na spravedlivý proces.
Zdůrazňovala, že „nebyla zjištěna jediná zdravotně závadná potravina ve smyslu trestního zákona“, která by se v Meinlu prodávala, nenašla se jediná osoba, která by si stěžovala na zdravotní potíže v důsledku požití potravin tam zakoupených.
Advokáti podrobně rozbírali rozpory ve výpovědích svědkyň.
Aféru podle nich rozpoutala iniciátorka oznámení potravinářské inspekci den poté, kdy na místo vedoucí úseku, které očekávala, byla jmenována Tereza U.
Oznamovatelka jako silná osobnost ovlivnila výpovědi ostatních svědkyň, podobně pak i „mediální kampaň“ po nepravdivé tiskové zprávě mluvčí inspekce o údajných zjištěních kontrolorů v Meinlu, která vyvolala nebývalý tlak a společenskou objednávku potrestání obžalovaných – „s presumpcí jejich viny“ . . .
Podle obhajoby ale inspekce při kontrole zjistila jen běžná pochybení a řešila je ve své kompetenci.
Její skutečná kontrolní zpráva „vyviňuje“ obžalované – je vyloučeno, aby inspektoři nezjistili v oznámení popisované zásadnější závady, navíc když při kontrole byli vedeni po prodejně oznamovatelkou.
Advokáti poukázali na zákon o potravinách, podle něhož výrobek po datu použitelnosti či minimální trvanlivosti ještě automaticky není zdravotně závadný.
V té souvislosti kritizovali znalce, který se ve svém posudku dopustil podle nich i hrubých odborných chyb. Obhájce Radka R. zmínil, že jeho mandant působil jako manažer ve více než deseti dalších velkých prodejnách, přičemž nikde se „ani náznakem“ neobjevily problémy v tomto řízení projednávané.
Shodně navrhli své klienty obžaloby zprostit.
Z obviněných využila práva posledního slova jen Tereza U., která uvedla, že potraviny tak, jak byly ošetřovány v Meinlu, by koupila i pro sebe i pro syna.
Rozsudek vyhlásí soud v úterý.