Státní zástupkyně viní manžele z toho, že svému synovi po řadu měsíců neposkytli potřebnou pomoc a péči, přestože si museli být vědomi jeho vážného stavu.
Zvlášť obviněná jako lékařka si podle obžaloby musela být vědoma řadu týdnů hrozícího nebezpečí vážné újmy na zdraví, případně smr〜ti. Na zdravotní stav syna nereagovala, nezajistila mu včas odborné vyšetření, které by vedlo k jeho záchraně, ponechala ho osudu a v důsledku toho loni 19. ledna syn v zuboženém stavu zemřel na následky srdečního selhání a celkové sešlosti organizmu.
Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že je vysoce pravděpodobné, že při včasné specializované lékařské péči by nedošlo k úmrtí poškozeného, a navíc toxikologickým vyšetřením bylo zjištěno u zemřelého podávání hypnotik s rychlým nástupem.


Závažnější čin?

Okresní soud v Pelhřimově proto věc předložil Nejvyššímu soudu ČR (NS) k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť se domnívá, že jednání obviněných by mohlo vykazovat znaky podstatně přísnějšího trestného činu, tedy ublížení na zdraví se způsobením smrti. Pak by byl k projednání příslušný Krajský soud v Č. Budějovicích.
NS dospěl k závěru, že úvaha o přísnější kvalifikaci je v tomto stadiu řízení přinejmenším předčasná. Orgány shromáždily důkazy, které v obžalobě podřadily pod určitou právní kvalifikaci, a je na nalézacím soudu, aby dokazováním v hlavním líčení oprávněnost těchto závěrů potvrdil, nebo došel k závěrům jiným. I z usnesení soudu v Pelhřimově vyplývá, že se jeví jako vhodné doplnit dokazování dalšími důkazy, zejména souvisejícími se zjištěním, že zemřelému byl podáván určitý druh léku. Teprve po náležitém dokazování před Okresním soudem v Pelhřimově bude moci být zvažováno, zda přichází v úvahu použití jiné právní kvalifikace na jednání obviněných a tím i případné změny příslušného soudu.
Věcí se tedy dál bude zabývat Okresní soud v Pelhřimově.

(ns)