Žádný z přítomných mladíků nebyl schopen uvést, kde k hasicímu přístroji přišli. Verze jednoho z nich o tom, že mu přístroj půjčil jeho bratranec, se ukázala jako lživá. Když se údajný příbuzný po telefonické domluvě dostavil na místo, popřel nejen jeho tvrzení o zápůjčce, ale i příbuzenský vztah.

Dalším šetřením se ukázalo, že chvíli předtím se partička zdržovala v domě v ulici Pod Tržním náměstím, kde tento jejich společný kamarád bydlí. Tam také práškový hasicí přístroj chyběl, což potvrdili i členové Společenství vlastníků. Ani poté se však nikdo ke krádeži přístroje nepřiznal. Celá záležitost se proto bude dále projednávat ve správním řízení.

Pavel Šimek