Kamion stál zaparkovaný na ploše u hlavní silnice I/19 v Chýnově, a to konkrétně v Bílkově ulici u budovy špýcharu. Majitel odhadl svou škodu na minimálně 24 000 korun.

"Žádáme tímto každého, kdo by měl k objasnění uvedeného skutku jakékoliv důvodné informace, aby své informace předal policistům na jejich služebně v Chýnově či v budově táborského územního odboru v Soběslavské ulici," vyzývá mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Je možné také volat, a to na linky 974 238 730, 974 238 770, případně cestou policejní linky číslo 158.