Jakubisko Film, s. r. o., žaluje propagátora historického šermu a řemesel Petra Nůska, majitele agentury A.R.G. O. (ars gladiatoria) v Táboře o 498 000 korun. Ty byly podle filmařů neoprávněně fakturovány za spolupráci na výrobě tohoto filmu.


Prý podle smlouvy
Jakubisko Film rozporuje některé účtované položky, které prý nebyly ujednány (cestovné, provoz mobilů, dvojnásobná sazba za pronájem zbraní, práce přesčas aj.).
Petr Nůsek tvrdí, že i tyto položky byly součástí ústní smlouvy mezi výkonným produkčním zmíněného filmu Petrem Šplíchalem a produkční agentury A.R.G.O. Karolinou Martincovou.
Včera měl u soudu pokračovat účastnický výslech ředitelky filmové společnosti Deany Jakubiskové, ale ta už odmítla se k věci vyjadřovat.
Slyšeni tak byli svědkové žalovaného. Vyjadřovali se víceméně k obvyklé praxi honorování práce na filmu. Běžně, byť různými způsoby, prý bývají propláceny telefony, přesčasy, likvidační práce, pronájmy rekvizit a jiné.
Svědkové vysvětlovali, co obnášela jejich práce koordinátorů třeba i v době, kdy sami nebyli „na place“, atd.
Petr Nůsek v závěrečné účastnické výpovědi shrnul, že při své dosavadní práci na asi 30 velkých filmech a 50 divadelních inscenacích se nikdy nesetkal s podobnými problémy. Zopakoval předchozí dohodu s produkčním Šplíchalem, spolupráci s filmaři až k odchodu A.R.G.O. z projektu pro „neochotu štábu zajistit bezpečnost při natáčení“ v situacích, „kdy už to zapáchalo krví“ . . ..
Trval na tom, že fakturovali jen za dny, kdy jejich lidé byli při natáčení. Zakončil přáním Juraji Jakubiskovi, aby vydělal alespoň to, co do filmu vložil, a dodal, že se rozhodně netěší na další spolupráci. Jednání bylo odročeno na konec ledna.

(vm)