Knížecí dělení. To je podstata případu.  Žalující strana o šesti lidech z různých zemí světa mluví o omylu. K němu mělo dojít při uzavírání smlouvy, na jejímž základě byly nemovitosti do společnosti A.P.S. převedeny. Ta je již v likvidaci a zmíněný majetek již nevlastní. U transakce v roce 1992 stál nejstarší potomek knížete, Alfons Václav Paar.

Již to vypadalo na jasnou prohru. Předseda senátu krajského soudu Robert Ožvald totiž nechápal, proč se žalující strana odvolala proti rozsudku okresního soudu, který jim nemovitosti po otci Alfonsu Paarovi odmítl vydat, když žalobu v ničem nezměnili.

„Důvodnost odvolání nám není jasná, protože žalobce ví, že majetek společnost A.P.S. již nemá. Pokud ale na odvolání trvá, tak ho projednáme,“ připustil soudce.

Martin Čeřovský, právní zástupce žalujících potomků Alfonse Paara, uvedl, že jeho klienti se domáhají alespoň alternativního plnění. Neboli peněz za majetek, jenž nejstarší syn knížete Alfons Václav Paar po roce 1990 vložil do společnosti A.P.S.

„Jde nám o to, aby společnost nebyla úplně zlikvidovaná,“ naznačil obhájce. Tím by si udrželi možnost, že by se nemovitosti, dnes držené Panstvím Bechyně se sídlem v Lichtenštejnsku, do ní v případě výhry soudního sporu mohly vrátit.

Prodej zámku z devadesátých let totiž zpochybňují. Karel Eduard Paar a potomci jeho již zesnulé sestry Eleonory Markéty tvrdí, že při uzavírání smlouvy mezi Alfonsem Václavem a firmou Josefa Šťávy došlo k omylu.

Rodinný majetek po restituci připadl pouze nejstaršímu synovi knížete a Karel s Eleonorou byli podle obhájce opomenuti a ani nevěděli, že bratr nemovitosti vložil do A.P.S. Transakce podle nich byla nevýhodná a odporující dobrým mravům. S jejím napadnutím ale počkali, až když její autor Alfons Václav loni ve věku 84 let ve švýcarském Luganu zemřel.

Předchozí řízení u okresního soudu je podle Martina Čeřovského zatížené celou řadou procesních vad. Především se podle něj domáhají náhradního plnění za rodinné statky. Rádi by se opřeli o znalecký posudek na jeho hodnotu, soudy ho ale zamítly a oni sami jej nechat ocenit nemohou, neboť k němu nemají přístup. Z toho důvodu také ve svém odvolání neuvádějí požadovanou sumu, jež by si představovali jako alternativní plnění za ztracený majetek.

Advokát Pavel Šedivý, který zastupuje druhou stranu, navrhoval odvolání zamítnout a potvrdit původní rozsudek okresního soudu.

Jestliže na samém začátku čtvrtečního soudního jednání se zdál případ uzavřený v neprospěch žalujícího, po krátké poradě senátu jeho předseda Robert Ožvald rozhodnutí odložil na 23. listopadu.