Osoby se podle mluvčího strážníků Pavla Šimka okamžitě daly na útěk do pole a nedbaly výzev k zastavení. "Strážníci dvě z nich zadrželi za pomoci donucovacích prostředků. Jednalo se o chlapce mladší patnácti let. Po chvíli se na zpět místo vrátila i stejně stará dívka. Všichni společně přiznali, že ve stanu popíjeli pivo. Odmítli však sdělit, kde k němu přišli," informoval.

Alkohol byl dechovou zkouškou zjištěn u dívky a jednoho hocha, výsledky testů dosáhly hodnot 0,5 a 0,7 promile. Strážníci předali děti zákonným zástupcům. Jejich jednáním nedošlo k žádné škodě na majetku. "O události bude vyrozuměn orgán zajišťující sociálně právní ochranu dětí," dodal závěrem.