Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové postupně zkontrolovali několik pracovníků, kteří prováděli ruční výkopové práce a byli oblečeni v pracovním oděvu. "Při kontrole hlídce předložili dva cizinci (37 a 19 let) sice platný cestovní doklad, kde ale neměli vylepené žádné platné vízum. Podle otisku přechodového razítka vstoupili na území členských států Evropské unie na konci října loňského roku. Policisté následnou lustrací zjistili, že ani jeden z mužů nemá vydané povolení k zaměstnání ani živnostenské oprávnění, které by ho opravňovalo k pracovní činnosti na území České republiky. Dále policisté zjistili, že oba přicestovali na území našeho státu přesto, že jim byl vstup do naší republiky zakázán," popsala Štěpánka Schwarzová.

Policisté proto zahájili s oběma cizinci správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie. Na případu policisté i nadále pracují.