Hlídka městské policie na základě oznámení vyjela prověřit, zda vozík neodcizil. Strážníci čtyřiadvacetiletého muže zastihli na autobusové zastávce u nového hřbitova, kde seděl na vozíku naloženém různým elektromateriálem a spal.

Strážníkům tvrdil, že si jej půjčil kvůli stěhování svých věcí z místa předešlého bydliště na svou novou adresu. Jeho tvrzení si strážníci obratem ověřili v OD Baumax.

Ukázalo se, že muž nemluvil pravdu a vozík v hodnotě devíti tisíc korun si zapůjčil bez vědomí uvedené provozovny. Proto jej na výzvu strážníků dotlačil zpět do obchodního domu. Neoprávněným užitím cizího majetku se dopustil přestupku proti majetku, který s ním projedná správní orgán.