Českobudějovický krajský soud ve středu zastavil trestní stíhání bývalého primáře chi〜rurgie jedné z jihočeských městských nemocnic.
Zrušil tak rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Ten totiž uznal šestašedesátiletého lékaře vinným ublížením na zdraví se způsobením těžké újmy.
Obžalovanému v rozsudku uložil soud odnětí svobody na deset měsíců podmíněně.
Chirurg operoval před šesti lety v červenci 2002 pacientovi vykloubenou klíční kost. Lékař sice zvolil správnou metodu, ale dopustil se chyby. Na tu přišel druhý den, ale reoperaci už neudělal.
Spoléhal totiž na další navazující odborné kon〜troly. Zraněného, kterého operoval, pak ale ztratil z očí.
Pacient však tvrdí, že po první návštěvě ambulance k vy〜n〜dání stehů už nebyl o potřebě dalších kontrol informován.
Po osmnácti měsících ho stihly zdravotní komplikace z pohybu uvolněných voperovaných drátů.
Oddělení mu tedy vyjednalo ošetření v odborných ústavech, ale tam se jeho přijetí z různých důvodů protahovalo.
Pacienta nakonec akutně operovali v českobudějovické nemocnici. Po lékařském zákroku jeho potíže vyvolané nedokončenou péčí v městské nemocnici zmizely.


Újma z prodlení

Krajský soud uzavřel, že ke zmíněné těžké újmě na zdraví pacienta došlo až prodlením v navazující péči.
Postup doktora, který ho operoval dva roky předtím, mu způsobil jenom nedbalostní ublížení na zdraví.
Takový skutek pak už ale byl v době zahájení stíhání lékaře promlčen.
V civilním řízení se poškozený pacient soudí s jihočeskou nemocnicí o náhradu ve výši 2,5 milionu korun.