Důvodem je nenadálá šířka překopu, který teď měří zhruba 1,7 m. Jak uvádí mluvčí města Luboš Dvořák, v místě překopu totiž firma narazila na velké množství inženýrských sítí, které se navíc ještě různě kříží. "Na tento překop firma nebyla schopna ihned osadit certifikovanou lávku pro bezpečný přechod. Vedení města z titulu samosprávy ale trvá na tom, aby chodci, například maminky s kočárky, cyklisté či vozíčkáři, mohli staveniště bezbariérově překonat," říká mluvčí Tábora.

Chodci by měli projít ulicí po lávce už v pátek.Chodci by měli projít ulicí po lávce už v pátek.Zdroj: Archiv města

Odbor dopravy jednal se zhotovitelskou firmou s požadavkem, aby bezbariérová lávka vznikla do pátku 29. září. Po projednání s firmou Táborské elektromontáže učiní stavbyvedoucí nezbytné kroky k zajištění průchodnosti v ulici Ústecká během pátečního dne. "Situaci budeme sledovat," dodává mluvčí Dvořák s tím, že za vzniklé komplikace se město obyvatelům Ústecké ulice omlouvá, byť to není jeho investice.