Už během noci se k nám začalo dostávat od jihozápadu velké množství saharského prachu. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu právě prach také patrně způsobil i větší tvorbu vysoké oblačnosti a ovlivnil dnešní maximální teploty.

Na jihozápadě Čech meteorologové zaznamenali výrazně vyšší koncentrace prachu. „Zejména v Jihočeském kraji došlo v dnešních nočních a brzkých ranních hodinách k výraznému nárůstu koncentrací prachových částic PM10, což souvisí právě s dálkovým transportem částic na naše území z Afriky. V Jihočeském kraji byla dokonce překročena prachová hodnota pro vyhlášení smogové situace,“ zmínil Český hydrometeorologický ústav.

Smogovou situaci vyhlásili meteorologové v Jhočeském kraji a na Vyočině v sobotu v šest hodin večer. „Budoucí vývoj je velmi nejistý, jedná se o poměrně nestandardní situaci. Koncentrace se mohou v dalších hodinách snižovat, ale také výrazněji zvyšovat. Zároveň je možné, že se bude územní platnost smogové situace rozšiřovat o další kraje,“ dodávají meteorologové. „Doporučujeme sledovat aktuální koncentrace znečišťujících látek na našem webu a pokud budou hodnoty ve Vašem okolí vysoké, řídit se doporučeními, zejména pak náchylné skupiny obyvatel.“

Lidem, kteří jsou náchylnější ke znečištěnému ovzduší, bylo ale doporučeno sledovat aktuální úroveň znečištění a v případě vyšších hodnot přijmout příslušná opatření a doporučení, která jsou vhodná pro smogovou situaci. Měli by se například vyhnout výraznější fyzické aktivitě venku.