Dlouhé roky se řeší nevyhovující stav mostu, který se klene nad Orlickou přehradou u obce Červená nad Vltavou. Původně se uvažovalo o jeho zbourání, ještě na jaře 2018 o rekonstrukci a nyní je jasné, že bude platit první varianta. Správa železnic se přiklonila k náhradě mostu na základě závěrů hodnocení variant technického řešení. Půjde o náhradu celé mostní konstrukce v odsunuté poloze s betonovou mostovkovou částí. "Řešení rekonstrukce mostu je ve schválené variantě s náhradou celé mostní konstrukce v odsunuté poloze, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro zajištění hlavních cílů stavby a z hlediska efektivně vynaložených investičních nákladů s plánovanou životností 100 let s minimálními náklady na budoucí cyklus údržby a oprav," vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že navíc z pohledu regionu tato varianta nejméně ovlivňuje omezení železniční dopravy.

Nová expozice v Bechyňské Bráně a věži Kotnov, která nese název Tábor – pevnost spravedlivých a královské město, čeká na své otevření.
Zveřejnili tři nové filmy z historie Tábora

Zahájení rekonstrukce je v plánu na listopad letošního roku. Hotovo by pak mohlo být v dubnu 2024. "Termín výstavby se může změnit s ohledem na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby," uvedla mluvčí Správy železnic. Celkové investiční náklady se odhadují na 471,7 milionu korun.

Po dobu stavby v odsunuté poloze by měla zůstat zachována železniční doprava. "Pro přípravné práce při zahájení stavební činnosti, odtěžování zářezu na levém břehu pro přeložku trati a budování násypového tělesa pro přeložku trati na pravém břehu předpokládáme nepřetržitou výluku na jaře 2021," informovala Nela Friebová. Další stavební práce včetně výstavby nového mostu by pak měly pokračovat za plného železničního provozu. S nepřetržitou výlukou se počítá až v závěru prací na podzim 2023. Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Ilustrační foto.
V souvislosti s Covid-19 zemřel v kraji o víkendu jeden muž

Stávající železniční most je z technického hlediska na hranici své životnosti. Pochází z roku 1889, má pět mostních otvorů a celkovou délku 285 metrů. V roce 2015 byl proveden společností SUDOP Praha ve spolupráci s ČVUT Praha na mostní konstrukci podrobný teoretický a experimentální průzkum, ze kterého vyplynulo, že mostní konstrukce už nevyhovuje potřebám současného železničního provozu.