Jihočeský kraj s městem České Budějovice společně zvažují, po zhodnocení dalších možností, vybudovat zařízení pro energetické využití odpaduz celého kraje. Tedy spalovnu, jejíž teplo vzniklé při hoření by se využilo k vytápění.

Město jako stoprocentní akcionář teplárny začalo podle primátora Jiřího Svobody (ANO) problém odpadu řešit už v minulosti. „Prověřili jsme možnosti, jakým způsobem se ho zbavit. Můžeme skládkovat i po roce 2030, ale to by stálo tolik, že domácnosti a většinu měst by to zruinovalo. Další variantou je odvážet odpad k likvidaci do spalovny v Praze, Chotíkově u Plzně, Brně či do zahraničí. S přepravou to vyjde nastejno jako ukládání. Nejlogičtější a ekonomicky nejrozumnější cestou se jeví zpracování a likvidace odpadu v místě, kde se produkuje,“ vysvětlil primátor.

Krajské město ve středu kraje je pro výstavbu spalovny nejvhodnější lokalitou. „Optimální by bylo v centru Budějovic nebo jejich okolí vybudovat zařízení pro ekologické, tepelné využití odpadu na produkci tepla a elektřiny, abychom získali další zdroj vytápění,“ doplňuje primátor. Jelikož spalování hnědého uhlí zdražuje skokový nárůst cen povolenek, bude za dva roky částečně město vyhřívat teplovod z temelínské elektrárny.

České Budějovice produkují ročně 60 tisíc tun komunálního odpadu, celý kraj 150 až 170 tisíc tun. To je dostačující množství, neboť pro efektivní provoz je třeba 120 tisíc tun. K řešení problematiky bude zřízena pracovní skupina ze zástupců města, kraje a teplárny. Bude zpracována studie proveditelnosti, která ujasní, za jakých parametrů a kde spalovnu za miliardu až dvě budovat.