Do tělovýchovné jednoty Klub turistů, která jako jediná v Českých Budějovicích měla před rokem 1989 pěší turistiku jako svou hlavní činnost a svým názvem se i v té době snažila připomínat návaznost na tradice KČT, přišel brzy po jejím založení. Záhy se stal členem výboru ve funkci metodika a zapojil se i do práce okresního i krajského výboru svazu turistiky ČSTV. Od roku 1990 do roku 2016 byl předsedou odboru KČT v Českých Budějovicích a 20 let předsedou oblasti KČT Jižní Čechy. Několik volebních období byl členem ústředního výboru KČT a ústřední revizní komise KČT. Podílel se i na činnosti sekce ochrany přírody.

Jako předseda odboru se podílel na organizaci všech významných akcí odboru i oblasti, ať už to byly dálkové pochody, zájezdy v tuzemsku i do zahraničí, semináře cvičitelů. Po r. 1989 pomáhal s cvičitelkou Dušákovou objevovat pro naše členy nové a nepoznané kraje za železnou oponou v Rakousku, Německu i dalších zemích, zakládal novou tradici pochodů IVV a navazoval spolupráci se sousedními turistickými spolky v Rakousku pořádajících pochody IVV ke vzájemným návštěvám. Hodně úsilí věnoval běžným vycházkám zaměřeným na poznávání jižních Čech i kratším středečním vycházkám pro nejstarší členy. Svým příkladem vychoval mnoho dalších vedoucích, cvičitelů i funkcionářů turistiky. Byl nositelem čestného odznaku Vojty Náprstka.

Práci pro rozvoj turistiky zvládal i při svém náročném zaměstnání. Před rokem 1989 byl technikem Jihočeských pekáren, státní podnik a řešil havárie pecí a dalších zařízení, aby bylo pečiva dostatek. Po privatizaci podniku přešel do Desta, s.p. a poslední léta před důchodem strávil jako pedagog ve Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku, případně ještě lépe výstup na kteroukoliv tisícovku Šumavy či Novohradských hor.

Poslední rozloučení v obřadní síni českobudějovického krematoria se koná v pondělí 24. července ve 13 hodin.

Jiří Peltan