Pořadatel:

-Podává žádost na uzavírku silnice či veřejného prostoru v prostoru startu a cíle

-Podává žádost o stanovení přechodné úpravy provozu se zakreslením dopravních značek a zabezpečení křižovatek (DIO)

-Podává žádost o povolení zvláštního užívání silnice

-Podává žádost o povolení výjimečného užití silnic druhé a třetí třídy.

-Potřebuje souhlas od příslušné Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

-Potřebuje souhlas příslušného dopravního inspektorátu, Policie České republiky a Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje

-Potřebuje souhlas příslušných odborů dopravy, souhlas Lesů České republiky z Hradce Králové o průjezdu lesními úseky

-Potřebuje dokládat řešení linkové autobusové dopravy a spolupracovat s Českými drahami respektive jeho jihozápadní částí sídlící v Plzni na bezproblémovém a bezpečném zabezpečení na železničních přejezdech

-Nedílnou součástí je také oznámení o konání akce na veškerá průjezdní místa