Jsou hnědé a ukládá se do nich odpad, který má schopnost se biologicky rozložit. Takové kontejnery nejsou pro Tábor novinkou, zhruba už jich koupil 1500 kusů, jen se teď od rodinných domů dostávají i na sídliště.
Pilotních pár nádob nechalo město již před časem v Sokolovské ulici na Pražském Sídlišti, jak informoval tajemník úřadu Lubomír Šrámek, nyní se pořídí pro sousední Náchodské. Starosta Jiří Fišer však vidí
i některá rizika.

„Je v tom, že musí být při třídění velká pečlivost, jinak získaný materiál nebude kvalitní," upozornil.
V praxi to znamená, že pokud do hnědého kontejneru ponesete například slupky od brambor, neměli byste je do něj hodit 
i s pytlíkem.
Z toho důvodu radnice rozjede osvětovou kampaň, z letáčků se pak lidi dozvědí, co už do bioodpadu nepatří.
Začne se pomalu, k prvním osmi ze Sokolovské ulice přibude osmnáct dalších na Náchodské Sídliště. Pokud zkouška dopadne dobře a separace se osvědčí, přemýšlí radní i o dalším sídlišti.

„Pokračovali bychom i na Pražské sídliště, ale tam už by bylo třeba asi padesát kontejnerů," potvrdil tajemník úřadu Lubomír Šrámek.
Marie Písařová by to uvítala. „S potravinami hrozně plýtváme, takto by se zbytky alespoň nějak využily," říká obyvatelka Pražského sídliště, která odpad třídí.

Vedoucí odboru životního prostředí, Jan Fišer, upřesnil, že Pražské sídliště v minulosti zvolili pro jeho větší množství zeleně. „Předpokládali jsme, že tady se budou lidé k tomu stavět dobře, protože je tu dost zeleně a že by i mohli třídit zbytky. Na rozdíl od Sídliště nad Lužnicí, kde se o údržbu ploch spíše staráme my než samotní občané."

Jejich odhad vyšel. Obyvatelé dokáží udržet čistotu separovaného odpadu, který se pak dál zpracovává a nekončí na skládce.
Každá nová nádoba na bioodpad bude opatřena soupisem, co se do ní může vyhodit. Kromě kytek nebo slupek z ovoce a zeleniny, například i zbytky rýže nebo vařených brambor.
„Určitě do takového kontejneru nepatří exkrementy od domácích zvířat nebo kadavery (uhynulá zvířata)," upozorňuje Jan Fišer a upřesňuje, že těmito nádobami budou doplňovat stanoviště s klasickými kontejnery na směsný odpad, aby byly dobře po ruce.
Radnice pro Náchodské sídliště plánuje 18 nádob, které vycházejí na 22 tisíc.
 

Do roku 2020 plán odpadového hospodaření ČR požaduje zvýšit třídění tak, aby se zpracovala polovina skla, plastů a papíru, které přijdou na trh. Bioodpadů se má ze skládek odklonit 65 procent. Stát také bude zdražovat skládkování.