Jediná v Německu uhádla 4, 8, 16, 22, 28, 33 a superčíslo 6. „Pravděpodobnost takové výhry je 1:140 milionům,“ uvedl list. Sázející získala 42 583 626,40 eura. Dosavadní rekord byl 37,7 milionu eur. V Bádensku-Württembersku vypláceli letos už 19 milionových výher.

Demonstraci zakázali protiprávně

Hornorakouský správní soud rozhodl, že nepovolení mobilní demonstrace za zlepšení klimatu organizace Fridays for Future koncem září v Linci starostou Klausem Lugerem bylo protiprávní, píší OÖN.

Ohlášený pochod z Hlavního náměstí přes Most Nibelungů a zpět nebyl povolen s poukazem na příliš vysoké nebezpečí roznesení nákazy Covidem a s odůvodněním, že podle epidemiologického zákona je přípustné shromáždění maximálně tisícovky stojících účastníků akce. Aktivisté v tom spatřili porušení jejich práva na svobodu shromažďování. Správní soud jim dal zapravdu. Evropská konvence lidských práv zaručuje právo se pokojně shromáždit a toto právo by mohlo být zákonně omezeno „jen k ochraně určitých zájmů“. Zmiňovaný epidemiologický zákon sám vymezuje, za jakých podmínek se shromáždění může konat. „Lugerem nařízená omezení jdou ale nad normu,“ uvedl soud.

OÖN dodávají, že správní soud prohlásil za nicotné už odřeknutí demonstrace na ochranu zvířat v červenci v Linci. „Zásah do základních práv je závažnější než zájem na zabránění shromáždění z důvodů ochrany zdraví,“ konstatoval soud.

Luger přijal rozhodnutí až nečekaně smířlivě, narovnalo prý dosavadní právní nejistotu – zdravotnické orgány se tehdy přiklonily k jinému právnímu názoru. „Do budoucna je tedy jasné, že v podobných případech je nutné stavět základní právo na svobodu shromažďování nad zájem ochrany podle protinákazových zákonů spolkové republiky,“ řekl.