Vydavatel Passauer Neuen Presse a Donaukurieru po převratu 1989 privatizoval mimo jiné krajský tisk České republiky. S ním bylo při ceremoniálu v Mnichově takto oceněno i deset dalších německých osobností. „Mé osobní ,Zaplať pán Bůh´ za vaši celoživotní práci a vaše angažmá pro obecné blaho,“ řekl bavorský předseda vlády Horst Seehofer (CSU).

Poznamenal, že zdejší sál je místem pro „zcela výjimečné záležitosti“, v dnešní době „halou slávy pro vzory naší společnosti“. Vyznamenaní podle něho odvedli „způsobem daleko přesahujícím povinnosti“ službu zemi a lidu, jsou vzory, které inspirují a motivují. Axel Diekmann svým záslužným dílem natrvalo vyprofiloval dolnobavorskou mediální krajinu a je „v Evropě jedním z největších vydavatelů regionálních deníků“, zaznělo v oslavném projevu.

Kromě toho například prostřednictvím Nadace dr. Hanse Kapfingera „podporuje kulturní a sociální život a pomáhá příkladně lidem v nouzi“. Zmíněny byly i humanitární projekty PNP jako Světlo o adventu, pomoc pasovského vydavatelství poškozeným záplavami i Společnost tří zemí Dolní Bavorsko, Horní Rakousy a jižní Čechy, která vznikla z iniciativy Axela Diekmanna a dala si za úkol „podporovat vzájemné sblížení mezi těmito zeměmi“, a tím i mezinárodní smýšlení, toleranci, kulturní výměnu a porozumění mezi národy.

Mrazivý začátek jara

Lech ve Vorarlbersku byl v noci na středu nejstudenějším obývaným místem Rakouska s mínus 24,8 stupně, píše linecký Volksblatt. Prvobřeznovým rekordem je v tomto směru -27,3 stupně v Seefeldu 2005 a větší zima než na Lechu byla 1. března 1963 hned na třech místech, také v Laa na Dyji (-25,8). Absolutně nejnižší teplota ve stejný den byla letos opět na Brunnkogelu v Tyrolsku (3437 m), a to mínus 30,6 stupně. Také Horním Rakousům patří jeden mrazivý primát – nejnižší teplotu z prvních pěti dnů března měli 4. 3. 1987 ve Weizenkirchenu (-27,6 stupně). Ve čtvrtek bylo v Lechu už jen 2-3 stupně pod nulou.

Dětem zdravou stravu

Čtyři týdny po rozjetí nového programu bezplatných dodávek stravy ohlásilo zájem o tuto akci už 300 školek a 600 škol v Bavorsku, píše PNP. Podle ministerstva zemědělství tak dostane kolem 160 000 děvčat a chlapců jednou týdně zdarma zdravé potraviny – ovoce, zeleninu, mléko, sýry, jogurty nebo tvaroh. Změna norem Evropské unie umožnila dosavadní nabídku ovoce a zeleniny rozšířit o další produkty. „Ministr Helmut Brunner vychází z toho, že zájem v příštích týdnech ještě stoupne,“ pokračuje list.

Unijní rozpočet podpoří akci 6,7 milionu eur, zemský 4,7 milionu. Školy se zájmem o tyto svačiny se mají kdykoliv spojit s některým ze 130 dodavatelů tohoto projektu, uvádí PNP.

Šumavský okruh znovu na scéně

Předseda Spolku pro infrastrukturu tří zemí ve Schwarzenbergu Walter Höllhuber svolal výroční shromáždění tohoto uskupení a znovu nastínil výhled do budoucna. Jedním z jeho nejambicióznějších projektů je bezesporu šumavský železniční okruh. „Snahy o něj pokročily, má mnoho pozitivních ohlasů,“ řekl Höllhuber. Nyní jsou vedeny rozhovory, jak by mohla být zadána studie proveditelnosti. Podle něho by měla být vytvořena nejlépe v regionu Dunaj-Vltava.

Jako budoucí dopravní uzel se nabízí Waldkirchen, protože Bavorsko se znovu vrací k tématu starého drážního spojení Pasov-Budějovice, píší OÖN. Cílem spolku je propojení Waldkirchenu, Pasova, Freyungu, Haidmühle a Aigenu-Schläglu. V Horních Rakousích by prý bylo třeba doplnit jen spojení nádraží v Urhahru a v Linci, na kterém se už pracuje, a prodloužení Mühlkreiské dráhy z Aigenu-Schläglu do Schwarzenbergu.

„Okruh Šumavou ale není jediným infrastrukturním záměrem, který spolek úporně sleduje,“ pokračují OÖN. Dobrá zpráva je podle něj také o sanování silnice mezi Schönebenem a Novou Pecí v rámci projektu Interreg-II. „Bude realizována od července po etapách,“ cituje list starostu Horní Plané Jiřího Hůlku. Práce začnou od můstku na státní hranici, pak bude opravena vozovka od hranice ke kasárnům.

„Pršely“ tuny kerosinu

Letadla musela loni v šesti případech vypustit kerosin nad Bavorskem, píší PNP z odpovědi vlády na interpelaci předsedy klubu SPD v zemském sněmu Markuse Rinderspachera. Mělo jít o celkem 34,3 tuny této pohonné hmoty. „To znamená jasný pokles – v letech 2015 a 2016 to bylo dohromady 400 tun,“ pokračuje list. Rinderspacher podle něj požadoval znovu víc a lepších informací: „Bavorští lidé musejí být včas informováni, když jsou nad jejich hlavami vypouštěny tuny pohonných hmot,“ řekl. Vláda v odpovědi ovšem ujistila, že nejsou známy žádné zdravotní dopady této praxe na obyvatelstvo. Vysvětlovala, že vypouštění paliva má umožnit letadlům v nouzových situacích bezpečné přistání se sníženou váhou.

Kluzko je normální

Provozovatel koupaliště nemusí varovat před nebezepečím uklouznutí v blízkosti bazénu, neboť na takových místech se musí vždy počítat s tím, že mokrá plocha je kluzká, řekl Vrchní zemský soud v Norimberku. V rozsudku odmítl kasační stížnost ženy, která uklouzla v lázních v Horní Falci při opouštění venkovního bazénu a zranila se při tom. Odvolací instance tak potvrdila rozhodnutí okresního soudu v Řeznu.

Podle soudu jsou provozovatelé povinni odstranit jen ta nebezpečí, která nejsou bez dalšího rozpoznatelná pro uživatele chovajícího se s požadovanou pečlivostí. Host plovárny nemůže požadovat, aby taková návštěva byla pro něho zcela bezpečná. „Bezpečnostní opatření jsou postradatelná zejména tehdy, jestliže zdroje nebezpečí varují takříkajíc samy před sebou,“ uzavřel soud.