V dárcovství krve je důležitá přirozená generační obměna. „Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfúzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší. Upřednostňujeme také, aby doba skladování krve byla co nejkratší, maximálně přizpůsobená potřebám nemocnic,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek Helena Kubánková. Oddělení zajišťuje krev nejen pro svou potřebu, ale i pro další zdravotnická zařízení, které o krev požádají, tedy například pro nemocnici v Táboře, pro FN Motol či ve statimových dodávkách pro nemocnici v Českých Budějovicích.

MLADÝCH DÁRCŮ JE MÁLO
Součástí akce Upíři ve škole jsou návštěvy zdravotníků v píseckých středních školách, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice.

Pro nové dárce:
Noví dárci se mohou hlásit na telefonním čísle: 382 772 429.
Odběry písecká nemocnice zajišťuje každé pondělí od 6.30 do 8 hodin a každé úterý od 6.00 do 8.30 hodin.

Na projektu se podílí písecká střední zdravotnická škola, kde také nápad vznikl. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo. Během akce chceme získat pětatřicet prvodárců,“ řekla autorka projektu Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.
Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek zaregistrovalo loni 133 nových dárců. Odběrů bylo v roce 2017 provedeno celkem 1508. Nejvíce zaregistrovaných dárců má krevní skupinu A, Rh faktor pozitivní. Nejvíce žádaná krev je 0, Rh negativní.

Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař hematologicko – transfúzního oddělení na základě vyplnění dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.