Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad, kterým je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, nezmění. Nebudou tedy vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci. Mění se ale umístění spisů. Z Dačic poputují do Jindřichova Hradce, z Kaplice do Českého Krumlova a z Trhových Svinů do Českých Budějovic. Jiná budou i telefonní čísla. „Územní pracoviště ve všech třech městech ale zůstávají v dosavadních prostorách. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní nebo činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků i nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty,“ vyjmenovala Jana Králová. Tyto činnosti pracovníci finančního úřadu zajistí ve zmíněných městech v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 h. V hodně vytížených obdobích, hlavně v lednu a březnu, se počítá s možným rozšířením úředních hodin.

Daně v hotovosti bude možné platit jen na pobočkách finančního úřadu v okresních městech, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 12 h a od 13 do 15.30 h. Výjimkou jsou České Budějovice, kde je v těchto uvedených dnech pokladna otevřena od 8 do 15.30 h.

Od 1. ledna mají tři pracoviště finančního úřadu v kraji nová čísla. Dovoláte se na tyto kontakty:

Kaplice

387 722 470

387 722 471

Dačice

387 722 480

387 722 481

Trhové Sviny

387 722 460

387 722 461