Památník Trojmezí je vyroben ze žuly z nedalekého Mrákotína. Má tvar trojbokého jehlanu, kde každá strana symbolizuje jednu obec, k níž směřuje.

Jak vysvětlil starosta Horních Němčic Lukáš Jileček, je kámen pomyslně rozdělen na dvě časové osy.

Minulost symbolizují tři patroni. Cyril a Metoděj představují počátek Velkomoravské říše, sv. Václav českou státnost a sv. Anežka pak naše milosrdenství a dobročinnost. U soklu jsou vytesány prosby k zmíněným patronům za ochranu tří spřátelených obcí i celé naší země.

Budoucnost obcí vyobrazuje vrchol památníku. Posledním znakem jsou tři lipové lístky, které symbolizují Čechy, Moravu a Slezsko.

„Prázdné místo uprostřed je určené k doplnění znaků našich obcí,“ nastínil starosta jedné z nich Lukáš Jileček. „V letošním roce jsme požádali heraldika o vytvoření obecních znaků. Pokud je poslanecká sněmovna parlamentu České Republiky schválí, tak budou na památník Trojmezí doplněny ještě tento rok,“ dodal.

Kromě toho se zástupci obcí mezi sebou domluvili na každoročním setkávání občanů ze Studenska u pomníku Trojmezí vždy kolem 28. října.

„Cílem vybudování památníku je snaha dokázat, že jsme schopni se mezi sebou domluvit i v dnešní době, vytvořit něco společného a založit na tom tradici vzájemného setkávání,“ vystihl podstatu památníku Lukáš Jileček. Tato myšlenka i její realizace může být námětem pro spolupráci ostatních.