Zábor části Piaristického náměstí má stavební společnost povolený v souvislosti s opravou památky od 1. března do 15. prosince.

Náměstek primátora Ivo Moravec upřesnil, že v prostoru Piaristického náměstí směrem od České ulice ke vstupu do Biskupské zahrady vznikne panelová komunikace, která ochrání dlažbu. Doplnil, že chodci se z Piaristického náměstí do České ulice dostanou bez problémů. A tradiční trhy na Piaristickém náměstí zůstanou zachovány.

Další z náměstků primátora Tomáš Bouzek doplnil, že postupnou rekonstrukci a restaurování bývalého českobudějovického konventu dominikánů se sousedním kostelem město v posledních letech dotovalo částkou 11,5 milionu korun.