„Mé cíle se odvíjejí z dlouhodobé činnosti muzea a projektů, které jsou již nastartované a které směřují mimo jiné k dokončení areálu Archeoskanzenu Trocnov a k realizaci výstavních a programových událostí, které muzeum čekají v příštích pěti letech nejen v souvislosti se zapojením do projektu České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028. V případě Archeoskanzenu Trocnov byla vybudovaná větší část areálu, ale čeká nás ještě vybudování zázemí a hlavně zcela nového návštěvnického centra, a to bude složitý úkol zejména stavebně - technický a do budoucna provozní," řekl Filip Lýsek. Do výběrového řízení se přihlásil z důvodu perspektivy dalšího profesního rozvoje.

Sedmačtyřicetiletý Lýsek vystudoval filozofii, andragogiku a diplomoval v oboru filosofie a teorie umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zhruba sedm let pracoval na krajském odboru kultury a památkové péče, posledních 12 let pak jako ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově. Během jeho působení muzeum obdrželo významná tuzemská ocenění nejen v oblasti výstavní, ale i edukační činnosti.  close Filip Lýsek. info Zdroj: Archiv muzea zoom_in Filip Lýsek.

František Štangl působil jako ředitel Jihočeského muzea od března 2014, kdy skončila velká přestavba Jihočeského muzea a s ní tehdy po 23 letech i ředitel Pavel Šafr. Štangl byl předtím jako člen ODS krajským radním pro kulturu, pracoval i jako náměstek hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD). „S panem ředitelem Lýskem jsme si předávali jednotlivé agendy poslední dva měsíce," řekl 62letý Štangl. Dál zůstává zastupitelem ODS v Nových Hradech, je předsedou představenstva Jihočeského vědecko-technického parku i členem správní rady Jihočeské univerzity.

Jednou z největších investic Jihočeského muzea posledních let je středověký Archeoskanzen Trocnov v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Jeho část zpřístupnilo muzeum pro širokou veřejnost letos v dubnu, slavnostní otevření Archeoskanzenu se konalo 8. září 2023. Stavební práce probíhaly tři roky, při kterých se vyrobilo 2700 m² došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva.

Návštěvníci si mohou v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem prohlédnout třeba interaktivní zbrojnici, stáje, sýpku nebo obytné stavení s černou kuchyní. K vidění jsou repliky nástrojů, nářadí, oděvů nebo nábytku. Celkové náklady projektu činily asi 66 milionů, z toho 16 milionů padlo na průzkumné práce, projektovou dokumentaci a vybavení areálu. Vlastní stavební práce stály asi 50 milionů a dotace z Evropské unie byla 16 milionů korun. Z rozpočtu tak Jihočeský kraj uhradil 50 milionů korun.

Jihočeské muzeum se stará zhruba o milion předmětů. Jihočeský kraj mu jako zřizovatel poskytl letos provozní příspěvek 67,4 milionu korun. Jihočeské muzeum a jeho pobočky loni navštívilo 97 768 osob (158 660 osob včetně externích výstav), což je téměř dvakrát tolik než v posledním předpandemickém roce 2019, vyplývá z výroční zprávy.