Právě výstava milostných šatiček, které lidé v dávných dobách z vděčnosti věnovali milostné sošce Panny Marie Bechyňské, byla letošní novinkou zdejší noci kostelů.

„Šatičky nosili sošce v minulosti lidé jako poděkování za něco, co se jim podařilo nebo za uzdravení. Bohužel nemáme dochováno z jakých let šatičky pocházejí, ani kdo je věnoval," prozradil při prohlídce kostela a výstavy farář Petr Plášil.

Noc kostelů se v Bechyni konala nejen v klášterním kostele, kde byl program nejbohatší a zahrnoval hudební i divadelní vystoupení, jakož i čtení z bible, ale také v kostele svatého Matěje a svatého Michaela.
V kostele svatého Matěje navíc mohli lidé vystoupat po schodech do věže, prohlédnout i poslechnout si unikátní varhany a obdivovat bohoslužebné předměty a oděvy. (ref)