Mezi téměř 3000 schválenými žádostmi bylo 2541 od producentů mléka. Celkově bylo v Německu vyplaceno 65,2 milionů eur 7400 „mlékařům" a 1600 chovatelům prasat. 71 % z toho šlo na dvory v Bavorsku, Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku.

Rakušanů přibylo

K 1. lednu 2016 žilo v Rakousku 8 700 471 lidí, což je rekord od vzniku druhé republiky v dubnu 1945. Meziročně přibylo 115 545 obyvatel, tedy 1,36 procenta. Přistěhovalo se o 113 067 víc osob, než kolik se jich odstěhovalo. Předloňský „přebytek" ze stěhování činil 72 324.

Na loňském rekordu se z 98 procent podílí přistěhovalectví. K 1. lednu bylo nových „Rakušanů" z ciziny 214 410. Dosavadní rekord byl z roku 1991, kdy do země přišlo za balkánských válek 77 000 uprchlíků. Odstěhovalo se 101 343 lidí. Nyní je v Rakousku 1,27 milionu cizinců, tedy 14,6 % obyvatelstva. Polovina z nich pochází z jiných zemí EU, z toho 176 463 z Německa. Rumunů je skoro 83 000. Z neunijních národů jsou nejvíc zastoupeni Srbové (116 626) a Turci (116 026). Letos přibylo mj. 21 903 Syřanů a 18 609 Afghánců. V zemi se loni narodilo 84 381 dětí, o 3,3 % (2659) víc než předloni. 83 073 lidí zemřelo, bilance porodnosti je tedy pozitivní o 1308 osob.
V Horních Rakousích žilo k začátku tohoto roku 1 453 948 lidí, o 1,16 % víc než předloni. Nejvíc jich přibylo Linci, který se 200 839 obyvateli po desetiletích překročil hranici dvou set tisíc. Loni jich město mělo 197 427. V této spolkové zemi se narodilo 14 648 dětí, nejvíc od roku 1998 a o 207 víc než předloni. Zemřelo 13 653 lidí, meziročně o zhruba tisíc víc. Nejvyššího přírůstku dosáhl okres Braunau – 1029 osob, plus 15,2 %. Nejvíc cizinců má Wels – 23,18 % občanů, což je největší okresní podíl v celém Rakousku. V Linci je jich 20,46 %.

Jak uvedl Volksblatt, nejmladším rodičům bylo loni dohromady 32 a 33 let, nejstarší matce bylo 60 a porodila dvojčata. Nejstarší otec měl 76 let a byl o 37 roků starší než matka jeho dítěte. Obrácený největší věkový rozdíl rodičovské dvojice byl mezi 28letým otcem a 42letou matkou.

Ulehčí sportovním rybářům život?Rybářské revíry na webu

Michael Plöckinger z Aigenu-Schläglu s Wolfgangem Langem vymysleli onlinové koupě rybářských povolenek po internetu. Na jejich www.bissanzeiger.net přibývají přehledy a nabídky dalších a dalších revírů – například z Mühlviertlu je možné získat informace a pořídit si po síti povolenky na revíry Feldaist a Märchenteich v okrese Freistadt, na Dunaj u Ottensheimu, na Velký Mühl, nádrž Neufelden a Rannasee v okrese Rohrbach atd. Tento servis je samozřejmě výhodný i pro majitele a nájemce revírů. „Teď se koncentrujeme na soustavné rozšiřování nabídky v Rakousku, ale také v Německu," říká Plöckinger v OÖN. Cílí ale „v každém případě" i na Českou republiku, uvádí list.

Pořádkové síly v Mnichově?

Správní referát rady města v Mnichově uvažuje vytvořit „vnější službu" k zásahům proti „očůrávačům" veřejných míst a rušitelům klidu, napsala PNP. Podle klubu SPD by služba měla „umravňovat" například znečisťovatele a výtržníky na Gärtnerplatzu, na tzv. „slavnostní míli" podél Sluneční ulice či v Müllerstraße, ale i zasahovat proti podnapilým obtěžovačům na Hlavním nádraží. V úvahu přichází i její nasazení na březích Isaru, kde v létě tráví večery často s alkoholem tisíce lidí. Služba má mít 30 až 40 lidí. Co přesně budou smět, má být ještě detailně rozpracováno. „Policie je nyní přetížena vlastními úkoly. K postupu proti rušitelům veřejného pořádku jí zkrátka chybí kapacita a streetworkerům často připadá obtížné zasahovat proti lidem, kteří něco oslavují," říká radní za SPD Christian Vorländer.

Pro pestrost médií…

Jak i náš list zaznamenal, linecký deník OÖN kritizoval vysoký objem inzerce z veřejných rozpočtů země do konkurenčního Volksblattu. Ten je listem lidové strany ÖVP. Podle nezávislých Nachrichten jde o skrytou politickou podporu. To odmítl zemský hejtman Josef Pühringer: „Za veškeré inzeráty se zemi Horní Rakousy dostává odpovídající reklamní hodnoty, takže je nelze kvalifikovat jako podporu tisku, ani jako přímou či nepřímou ,dotaci´ ÖVP," řekl.

Okolnost, že Volksblatt dostává na každý výtisk zadáno více než čtyřikrát víc inzerce než OÖN, komentoval hejtman slovy, že bez ohledu na problematizovanou inzerci „vítají Horní Rakousy vícestrannou mediální krajinu v této spolkové zemi".

„Řeší" nechození do školek

V letošním školním roce vede země Horní Rakousy 21 trestních řízení proti rodičům, kteří své děti neposílají do školek, píší OÖN.

Vysvětlují, že od podzimu 2009 musí každé pětileté dítě navštěvovat školku. Horní Rakousy podle listu uplatňují restrikce proti nedodržování této povinnosti přísněji než jiné země. Od podzimu 2010 vedly 74 sankčních řízení. „To je sice daleko za Vídní s 1917 stíháními, ale výrazně víc než ve větší spolkové zemi Dolní Rakousy, kde jich bylo jen osmnáct," uvedl list.

Dodává, že méně přísné jsou Horní Rakousy při přehlašování dětí ze školek k domácímu opatrování. Od podzimu 2010 jich povolily 310, zatím co ve Vídni za stejné období jen 230. „Experti v tomto směru požadují od země větší přísnost. Podle studie mají děti, které chodily do školky, lepší školní výsledky. Také jejich sociální chování se lépe rozvíjí než u osaměle vychovávaných," uvádějí OÖN. Příslušný zástupce zemského hejtmana Thomas Stelzer k tomu vysvětluje, že přestupy jsou povolovány většinou tehdy, kdy jsou rodiče sami pedagogy, nebo když jdou do zahraničí.

Z nabídky koncertů

Jako vždy bude i nadcházející víkendu v Horních Rakousích plný kultury. Vybíráme - pátek: festival nové hudby v Brucknerhausu (19, v sobotu v 19.30, mj. s živým doprovodem němých filmů), Celtic Summer Night ve Freistadtu (21), Manüla (soul, funk, pop) v Hudebním pavilonu v Linci (20), festival zahraniční politické písně (Baskové, Italové, Dáni) v kempu Weissenbach na Attersee (17), flamenco večer s Pocito y bueno v bývalé linecké tabačce (20), rock, blues, folk s Bungee a Verwegenen v cukrovaru v Ennsu (20), sobota: 4. symfonie v rámci Mozartova cyklu na zámku Lambach (20), brazilská taneční slavnost Roda de Samba v KC Hof (19), akustické trio s vlivy kanadského a irského folku, reggae a popu Flying Horses v Hudebním pavilonu (20), neděle: jazzová formace Dee Dolen v Hudebním pavilonu (20).