„Nejprve vrány agresivně křičely. Když na to lidé nereagovali a areál za pavilonem C neopustili, nalétávali ptáci zezadu na jejich hlavy a pokoušeli se útočit zobáky a drápy," popsal ornitolog Michael Lederer z magistrátu Lince a upozornil, že vrány jsou chráněné a nesmějí být hubeny.
Vedoucí komunikace univerzity Clemens Kukacka vysvětlil jejich agresivitu tím, že ptáci jinak klidní hájí svůj revír k obraně mladých. Univerzitní nemocnice dodala, že k takovým střetům s útočnými vránami došlo v minulosti vícekrát, ale už si s tím ví rady. Dotčené místo rozsáhlého parku přechodně uzavírají a po vyvedení mláďat, tedy asi po třech týdnech, je znovu uvolní.

Společně vzpomněli svatého

V Novém Údolí se modlili dvojjazyčně.Zdroj: Deník/repro PNP

Na nádraží v Novém Údolí se k uctění sv. Jana Nepomuka Neumanna sešli čeští a němečtí poutníci ke společné mši a po ní pouti k Mariánské kapli v Haidmühle, napsala PNP.
„Téměř všichni čeští věřící, převážně mladé rodiny s dětmi a rodinnými příslušníky, přišli z vikariátu Prachatice, němečtí poutníci z Haidmühle a okolí. Zúčastnili se i někteří turisté," uvedl list.
Bohoslužbu zahájil administrátor z Volar Karel Falář. Spolu s ním celebrovali dvojjazyčně vedenou mši děkan Kajetan Steinbeisser z Grafenau, kaplan z Prachatic Vojtěch Vágai, farář Alois Kaiser z Phillipsreutu a pastorální referent Franz Wiedemann.
Alois Kaiser v kázání vzpomněl, jak lidé z Nového Údolí před mnoha lety chodili k bohoslužbám do Haidmühle. „Po zřízení železné opony to už nebylo možné, způsobila trhlinu ve společnosti," popisuje PNP. „Dnes žijeme v jiné době a všechno by zase mohlo společně růst…" List pokračuje, že ke slavnostnímu uspořádání mše přispěly i dětský sbor z Haidmühle a mládežnický sbor kostela sv. Jakuba v Prachaticích pod vedením Petra Šrámka.
Po svačině, při níž nechyběly ani „lahodné ,Kolatsche´, tradiční české pečivo z kvasnicového těsta", čekal poutníky pestrý program, perfektně naplánovaný a organizovaný Lenkou Hanzlovou, učitelkou náboženství z Prachatic. Patřila k němu prohlídka zaniklého Nového Údolí a okolní přírody v doprovodu strážce národního parku, dětské tance a hry, návštěva muzea v železničním vagonu a mnoho dalšího, popisuje PNP.
Krátce po poledni vyšli poutníci v dlouhém procesí k Mariánské kapli nad Haidmühle. O jejím vzniku jim vyprávěla Rosa Scherzová, která prožila druhou světovou válku. „Z obav z SS se obyvatelé nad Haidmühle celé dny skrývali, zatím co v jejich obci vybuchly dva dělostřelecké granáty. Třetí dopadl do bažiny a neexplodoval. Občané se tehdy zapřísáhli zřídit v místě jejich úkrytu kapli, pokud válku přežijí. Byli chudí za války i po ní a museli dlouho spořit, než mohli malou kapli pořídit… Onen nevybuchlý granát je v ní dnes jako váza. V závěru programu duchovní vypustili bílé holuby jako posly míru," uzavírá PNP a připomíná, že „ještě mladé, přeshraniční aktivity obou církevních uskupení mají být prohloubeny při příští slavnosti k uctění sv. Jana Nepomuka Neumanna 16. a 17. června v Prachaticích".
Na snímku jsou u oltáře děkan Kajetan Steinbeißer, páter Alois Kaiser, Karel Falář, prachatický kaplan Vojtěch Vágai a pastorální referent Franz Wiedemann.

Blíží se k hranici

Představili další kus S10.Zdroj: Deník/repro

Ve středu večer byly občanům Rainbachu představeny plány další části výstavby severního úseku rychlostní silnice S10 od Freistadtu k české hranici ve Wullowitzu. „Aktuální, a nejspíš také definitivní, je projekt osmikilometrového úseku kolem Rainbachu," píší OÖN.
„Jsem rád, že projekt je nyní na dosah," řekl starosta Rainbachu Fritz Stockinger. „Bez úseku S10-Sever by Rainbach neměl budoucnost, protože dopravní zatížení v obci roste rok co rok." Při odhadovaných 22 000 vozidel denně do roku 2035 s třicetiprocentním podílem nákladních aut by kvalita života v místě jinak byla neúnosná.
Prodloužení S10 od nynějšího zakončení ve Freistadtu-sever má pokračovat podtunelováním obce Vierzehn a západními obchvaty Apfolternu a Rainbachu. Trasa má vplynout nenápadně do pahorkatiny, jinak obvyklé protihlukové stěny mají být vytvořeny zemními valy.
„Po prezentaci plánů má být projekt S10-Sever ještě v tomto létě předán ke schválení spolkovému ministerstvu pro infrastrukturu. Pokud při povolovacím řízení nedojde k hrubým prodlením, je zahájení stavby podle Stockingera možné v letech 2021-22," uzavírá deník.
Na snímku z prezentace plánů jsou obecní rada Alois Affenzeller, místní občan Stefan Eder, starosta Fritz Stockinger a vedoucí projektant S10 Leopold Lechner.