Od 1. ledna 2020 došlo na třech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně. Tato organizační změna, nemá podle Jany Králové, tiskové mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. "Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města," zdůrazňuje Jana Králová. Současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště.

Pouze v souladu s pokynem č. GFŘ-D-41 dojde ke změně umístění spisu. Bude se to týkat pracoviště v Dačicích (tel. od 1. 1. 2020: 387 722 480, 387 722 481), nově bude spravujícím pracovištěm, na kterém bude umístěn spis územní pracoviště v Jindřichově Hradci (Česká ulice 1284), telefon 384 353 111.

Dále se změna týká územního pracoviště v Kaplici (Kostelní 124, tel. od. 1. 1. 2020: 387 722 470, 387 722 471), nově bude pracovištěm, na kterém bude umístěn spis pracoviště Český Krumlov (Vyšehrad 169, tel. 380 760 111).

Třetí změna se týká územního pracoviště v Trhových Svinech (Budovatelská 1009, tel. od 1. 1. 2020: 387 722 460, 387 722 461). Nově bude spisový materiál umístěn na pracovišti v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1, tel.: 387 723 111).

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

"Územní pracoviště v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech zůstávají ve svých stávajících prostorech. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní, a to pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty," uvedla Jana Králová.

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen).

Samotné placení daní v hotovosti, lze činit pouze na pobočkách finančního úřadu v okresních městech, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 11 hod a od 12 do 15:00 hod. Výjimkou jsou České Budějovice, kde je v těchto uvedených dnech pokladna otevřena od 8 do 15:00 hod. Na každém pracovišti finančního úřadu jsou k dispozici složenky pro úhradu daně a také speciální daňová složenka, jejímž prostřednictvím lze platit pouze vybrané druhy daní u České pošty bez poštovního poplatku – daň z nemovitých věcí, daň z příjmů fyzických osob a daň z nabytí nemovitých věcí.

K 1. 1. 2020 jsou zrušena na Územních pracovištích v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz výše).