Jiří Paďour stál v čele českobudějovické diecéze od roku 2002.

Pomocný biskup Pavel Posád svolal hned v sobotu sbor poradců, aby zvolili administrátora diecéze. Stal se jím dosavadní generální vikář Adolf Pintíř. Ten nyní bude spravovat diecézi až do převzetí úřadu novým biskupem

Nového biskupa jmenuje Vatikán, ale výběr může trvat několik měsíců. Místní biskupové a poradci nejprve navrhnou seznam tří vhodných jmen, který je potom předán papeži. Ten se při rozhodování, koho do funkce jmenuje, nemusí držet navrženého pořadí.

Jiří Paďour se narodil v roce 1943 ve Vraclavi na ÚSteckoorlicku. Na kněze byl vysvěcen 21. 6. 1975 v Praze. Poté působil jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil takzvaný státní souhlas. V letech 1978-79 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po jasném odmítnutí spolupráce s StB v roce 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně v prosinci 1983.

V osmdesátých letech vedl typický život disidenta, pracoval jako uklízeč. Sloužil jako kněz v podzemí. Státní souhlas mu minulý režim vrátil v roce 1986. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka v ledni 1997 ve svatovítské katedrále v Praze.