„Nebyla to náhoda, protože pořízení tohoto zvonu financoval podnik Jitex,“ uvedl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek. O zahájení byl mimořádně velký zájem, nádvoří hradu zaplnili z velké části bývalí zaměstnanci Jitexu. Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch a písecká starostka Eva Vanžurová připomněli, že Jitex byl ve druhé polovině 20. století fenoménem nejen v Písku a Jihočeském kraji, ale v celé republice. 70. výročí tohoto bývalého národního podniku v Písku a jeho sedmi pobočných závodů je věnovaná výstava v Galerii muzea. Výstava připomíná nejen výrobu a výrobky Jitexu, ale také například historii prodejny pletařské průmyslu – PPP- na Alšově náměstí. „Při jejím otevření se na návrh tehdejšího vedoucího propagace Jindřicha Pracha uskutečnilo vystoupení mažoretek, které měly velký úspěch a vystupovaly i na dalších místech například při zahájení národních dožínek v Č. Budějovicích. Jednou z vedoucích mažoretek byl maminka pozdější modelky Ivy Kubelkové,“ informoval kurátor výstavy Bohumír Bernášek.

Výstava připomíná i některé významné návštěvy v Jitexu, kam přijel první kosmonautka světa Valentina Vladimírovna Těreškovová z tehdejšího Sovětského svazu, první a zatím jediný československý kosmonaut Vladimír Remek nebo tehdejší sovětský státník Leonin Iljič Brežněv.

Jitex patřil k největším zaměstnavatelům na jihu Čech. Jen v základním závodě v Písku byly zaměstnány dvě tisícovky pracovníků, převážně žen, další dvě tisícovky pracovaly v pobočných závodech. Zhruba 30 procent produkce bylo určeno na export především do Sovětského svazu, ale také na Západ. Výrobky pro malé série i další výrobu navrhovala naše přední návrhářka Olga Bělohradská.

„Nastoupila jsem do Jitexu jako šestnáctiletá, odešla jsem potom do jiného oboru, ale na své první zaměstnání ráda dodnes vzpomínám, řekla při zahájení výstavy Zdeňka Kubišová. Marie Kadlecová nastoupila na stávkárnu Jitexu v roce 1951, v podniku pracoval i její manžel. „Já i moje spolupracovnice jsme oceňovaly rozsáhlý sociální program podniku. Jitex měl vlastní jesle, mateřskou školu, lékařské středisko, závodní jídelnu i například rekreační zařízení u Orlického jezera a v Makarské v bývalé Jugoslávii,“ zavzpomínala Marie Kadlecová.

Nástupnická organizace Jitex, a. s., areál bývalého podniku pronajímá. V jedná z hal je společnost Jitex Comfort, která se zabývá výrobou funkčního textilu a zaměstnává přes 200 pracovníků.

Kromě výstavy v Galerii muzea byla v chodbě muzejní knihovny otevřena výstava, kterou připravilo deggendorfské muzeum a která prostřednictvím historie bavorské podnikatelky Lucie Linden a její módní značky ukazuje módu na Západě ve druhé polovině 20. století. Výstava v Malých výstavních síních je věnována Módě před Jitexem a návštěvníci zde vidí, jak se oblékali písečtí měšťané na konci 19. a začátkem 20. století.