Jaroslav Dibelka z Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přiblíží zájemcům život a kriminální činnost tulačky Johany Peřkové, která žila v letech 1703 až 1745, a to především v Soběslavi.

O historii a životě této ženy se dozvíte v Rožmberském domě ve středu 23. ledna od 17 hodin.

Nakonec zjistíte i zda skončila za svá provinění a neřestný život na šibenici či nikoliv.