Město rozkládající se na ostrohu řeky Lužnice a Kozského potoka bylo znovu založeno v roce 1826 pod názvem Starý Tábor. 2. března 2020 uplyne sté výročí, kdy se osada navrátila ke svému původnímu historickému jménu: Sezimovo Ústí.

Stalo se tak zejména z podnětu místního řídícího učitele Josefa Švehly, jenž byl renesančním člověkem mnoha talentů.